Tabellen en nog
veel meer weetjes!
Mist U een tabel?
Laat het ons weten!
www.tabellenboekje.nl

Handige Tips en Wetenswaardigheden voor Iedereen!

WebHandig.nl

Met heel veel links en extra achtergrond informatie


Handige tips en
wetenswaardigheden
voor de startende
en ervaren fotograaf
www.FotoHandig.nl

Webdesign

Web Mastering

Zeer Belangrijk

Web Mastering en is zonder enige twijfel het belangrijkste aspect van een website. Indien deze activiteit geen of onvoldoende aandacht krijgt zullen uiteindelijk de inspanning en kosten om de website te maken weggegooid geld zijn.

Waarom

Het is beslist noodzakelijk. Dat zal u duidelijk worden wanneer samen met u in de eerste fase, Web Drafting, vastgelegd is wat het doel is wat u met de website beoogt. Dan zal het u duidelijk worden dat een website onderhouden moet worden.

Hierbij gaat het niet alleen om technisch onderhoud maar kan het ook gaan om wijzigingen in uw product samenstelling of anderszins.

Als de bezoekers ontdekken dat u de site actueel houdt en regelmatig van nieuwe (opgefriste) informatie voorziet dan komen deze bezoekers terug.

Promotie Plan

Naast het noodzakelijke onderhoud is het ook nodig dat de promotie van de website voortdurend op peil wordt gehouden. Hiertoe moeten u en het webdesignburo alert blijven en alle mogelijke kanalen gebruiken.

Het zou handig zijn indien de activiteiten in een Web Promotie Plan worden vastgelegd. In dit plan moeten ook afspraken staan wie wat doet en hoe de activiteiten worden geŽvalueerd.

Actualiteit

Zoals aangegeven is Web Mastering het meest belangrijke aspect van Web Design, deze service moet voorzien in het noodzakelijke onderhoud van de website as een minimum. Daarnaast moet de website regelmatig worden aan de actualiteiten. Tevens moet een website zich ontplooien.

Een website moet een duidelijke functie moet hebben. Het simpel presenteren van een aantal plaatjes die leuk zijn om een keer naar te kijken en die dan vervolgens maanden lang ongewijzigd blijven zal niet resulteren in een groep bezoekers die regelmatig naar de website zal terugkeren. Dit zal resulteren in een afname omdat er tenslotte niets nieuws op de site vermeld wordt.

Internet wordt nog vaak als doel gezien in plaats van middel!


 
Aangepast zoeken
 

Design4W3 Webdesign - Degelijk en Betrouwbaar!