Tabellen en nog
veel meer weetjes!
Mist U een tabel?
Laat het ons weten!
www.tabellenboekje.nl

Handige Tips en Wetenswaardigheden voor Iedereen!

WebHandig.nl

Met heel veel links en extra achtergrond informatie


Handige tips en
wetenswaardigheden
voor de startende
en ervaren fotograaf
www.FotoHandig.nl

Tekst Presentatie

Font Keuze

Met en zonder Schreef

Een schreef is het onderdeel van een lettertype dat aan de "pootjes" van de letters uitsteekt. Vroeger toen letters in met de hand in steen gebeiteld werden, was een schreef noodzakelijk: anders was het technisch niet goed mogelijk om de onder- en de bovenkant van een letter recht te krijgen. Ging een steenhouwer te ver door, dan ging hij letterlijk over de schreef, een uitdrukking die nog steeds gebruikt wordt. Dankzij de verfijning van het gereedschap is een letter in steen zonder schreef nu wel mogelijk, maar het lettertype is altijd gebleven. In het figuur aan de rechterkant is de schreef aangegeven met een rode kleur.

Er bestaan lettertypen zonder schreef (sans serif) en lettertypen met schreef (serif). Schreefloos zijn onder meer Arial, Helvetica en Verdana populair. Bekende lettertypes met schreef zijn Times New Roman, Courrier en Georgia. Bij de lettertypen met schreef vindt men deze aan het uiteinde van de lijnen van de letter. De letter 'l' heeft in een lettertype met schreef kleine horizontale dwarsstreepjes boven en onder aan de poot.

Een schreef geeft het beeld van een letter een grotere vormvariatie. Daardoor zijn letters meer onderscheidend van elkaar en dus sneller herkenbaar. Ze worden minder snel verward met een andere letter. Dat bevordert dus het makkelijk lezen. Een schreef maakt een lange tekst ook meer ondersteunend voor de ogen omdat de schreven de ogen van de lezer mede-begeleiden over de regel. Vandaar dat veel boeken en kranten een lettertype met schreef gebruiken. Voor erg korte teksten die dikwijls in grotere maten worden weergegeven dan de gewone leestekst (zoals titels of logo's en plaatsnamen op verkeersborden) heeft de lezer geen begeleiding nodig en werken de schreven soms zelfs storend. Vandaar dat deze korte teksten vaak in een schreefloos lettertype worden opgemaakt.

Keuze voor een Webpagina

Op een computerbeeldscherm wordt vaak vooral gebruikgemaakt van schreefloze lettertypen. Omdat het beeld op een scherm bestaat uit een aantal puntjes wordt een lettertype in een kleine grootte (bijvoorbeeld 8 op 9 punten hoog) snel erg onduidelijk. De schreven storen hierbij. Daarom zijn kleinere letters op beeldschermen vaak beter leesbaar in een schreefloos lettertype.

Vergelijk de onderstaande teksten. De tekstgrootte is 10 pixels en het eerste tekstblok is tekst type "Arial" (schreefloos) en het tweede tekstblok is tekst type "Times New Roman" (met schreef)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Het is duidelijk te zien dat het schreefloze font beter te lezen is.

Proportioneel en Niet-Proportioneel Lettertype

Lettertypen worden ook onderscheiden in typen met variabele en met vaste letter breedte. Men spreekt van proportioneel en niet-proportioneel lettertype. Bij een proportioneel lettertype zijn niet alle letters even breed. Zo neemt de 'l' minder ruimte in beslag dan de 'm'. Bij een lettertype met vaste breedte nemen alle letters evenveel ruimte in zoals is aangegeven in de tekst aan de rechterkant. Voorheen werden lettertypen met vaste breedte gebruikt voor de layout van teksten op de computer, dit was natuurlijk ook zo bij de oude vertrouwde typemachine. Tegenwoordig wordt vooral met lettertypen met variabele breedte gewerkt omdat dit rustiger leest. Courier New is een lettertype met vaste breedte dat op veel systemen aanwezig is.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
 
Aangepast zoeken
 

Design4W3 Webdesign - Degelijk en Betrouwbaar!